Vergoedingen en Financiering

Wij zijn een van de weinige gespecialiseerde bedrijven die echte maatwerk (bureau)stoelen / -zitvoorzieningen bij een medische indicatie kunnen leveren. Voor de leek is het vaak moeilijk te beoordelen of u te maken heeft met een echte maatwerkvoorziening of een standaard ergonomisch hulpmiddel. Wij hebben daardoor een goede samenwerking met vele bedrijfsartsen en arbeidskundigen. Zij kunnen u goed adviseren en begeleiden bij een subsidie en/of financieringsaanvraag. Er zijn diverse financieringsmogelijkheden voor een maatwerk bureau- of werkstoel. Het resultaat en rendement van maatwerk zitvoorzieningen maakt een investering zeer aantrekkelijk. De investering moet afgezet worden tegen de directe verzuimschade.

geld.jpg


Werkgever

In veel gevallen is het voor een werkgever een verstandige keus om de aanschaf van een maatwerkbureaustoel voor een medewerker met een medische indicatie zelf te financieren. De kosten van verzuim en verzuimbegeleiding lopen fors op. Gemiddeld wordt gerekend met een verzuimschade van € 300,- per dag. Veel structurele zit-/rugklachten leiden vaak tot langdurig verzuim. De kosten voor een maatwerkstoel zijn gemiddeld vergelijkbaar met 10 verzuimdagen. Onze cliënten zijn zeer tevreden over het proactief handelen van de werkgever. Het voorkomt veel problemen en kosten.

Voor- en nadelen

 • Geen aanvraag met dossierwerk en extra kosten.
 • Doorlooptijd 4 weken, beperkte verzuimschade.
 • Kosten zijn aftrekbaar
 • Kosten voor rekening werkgever.
 • Vergoeding mogelijk door diverse verzekeraars (AOV, Verzuim, WA, Letselschade)
   

 

UWV

In sommige gevallen zal men aangewezen zijn op een bijdrage van het UWV en zal men de aanvraag procedure moeten doorlopen.

Klanten moeten vanaf 1-6-2017 eerst een aanvraag indienen via de website van UWV waarna de arbeidsdeskundige van UWV de aanvraag beoordeelt en een leverancier benaderd voor een passing en nadien een prijsvoorstel. Na een definitief akkoord en ontvangst van een orderbevestiging van UWV mag de leverancier produceren en/of leveren.

Voor werknemers is het mogelijk een aanvraag te doen voor een persoonlijke meeneembare voorziening.
Bij de aanvraag moeten medische stukken worden aangeleverd ter onderbouwing van de diagnose en medische noodzaak. Bij de aanvraag kunt u ons advies, de offerte en de specificaties van uw maatwerk zitvoorziening meesturen voor de beoordelend arbeidsdeskundige van het UWV zodat het duidelijk wordt dat u een aanvraag doet voor een “Special” maatwerk stoel en geen standaard hulpmiddel.

Na de aanvraag wordt beoordeeld op medische factoren of cliënt in aanmerking komt voor een vergoeding. Bij toewijzing zal altijd een leverancier van het UWV contact opnemen en beoordelen of het hier inderdaad een special betreft. Indien dit het geval is kan een in overleg met het UWV een “Special” worden en aangevraagd een maatwerk stoel via de leverancier van het UWV geleverd worden.

Voor- en nadelen:

 • Bij goedkeuring volledige vergoeding
 • Procedure met een vaak lange doorlooptijd tot het moment van verstrekking.
 • Het UWV vergoed niet de verzuimschade in de periode van de aanvraag en verstrekking.         

 
Ziekteverzuim- AOV- en Letselschadeverzekeringen

Indien de werkgever eigen risicodrager is zal hij de stoel zelf moeten aanschaffen tenzij hij zich heeft verzekerd voor verzuimschade. In dat geval zal een medische beoordeling plaatsvinden door de verzekeraar. In veel gevallen kan een gehele of gedeeltelijke vergoeding plaatsvinden.

Zelfstandigen hebben vaak een AOV verzekering. Hiervoor geldt een vergelijkbare procedure.
In geval van letsel is er vaak een aansprakelijke partij. Meestal is men verzekerd via een WA of inzittende verzekering. In alle gevallen is de aansprakelijke partij aangewezen om de stoel te vergoeden. De voorziening en bijdrage wordt echter vaak door de tegenpartij getracht te minimaliseren. Het zijn vaak lange trajecten. Echter de cliënt heeft er nooit gevraagd om slachtoffer te worden. Op lange termijn zien we eigenlijk altijd wel een toewijzing tot stand komen. De beoordeling van deze trajecten duurt vaak onterecht lang.

Voor- en nadelen:

 • Bij goedkeuring volledige vergoeding
 • Veel administratieve rompslomp, discussies en lange doorlooptijd.
 • Doorlooptijden onduidelijk 3-12 maanden.

Ziektekostenverzekering

De ziektekosten verzekering vergoed een AFA-stoel (Aan Functiebeperking Aangepaste stoel) van uit de ziektekostenwet. Er zijn echter een aantal eisen.

U komt in aanmerking voor vergoeding als u problemen hebt bij het zitten en u geen gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen. U komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht (obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn in de lage rug.

Het betreft hier stoelen voor mensen met neurologische aandoeningen (ALS, MS, Spasticiteit enz..),scoliose en bijzondere rug afwijkingen.

Een dergelijke aanvraag zal altijd moeten gaan via een rapport van een ergotherapeut. Zij zullen goed moeten motiveren waarom het een AFA nodig is en waarom het niet met een standaard stoel kan. Het gaat hier tevens altijd om een Orthopedic-traject. Soms moet de levering via een gecontracteerd leverancier. In dat geval geldt de regeling zoals bij een UWV-traject.


België: VDAB en VAPH

Sinds kort worden Hennekes Maatwerk bureau- en werkstoelen vergoed via de VDAB (Vlaams Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en de VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap)

Onze Orthopedic stoelen voldoen aan de eisen die zij stellen. De aanvraag moet door de cliënt zelf gedaan worden. Het is raadzaam eerst de passing uit te voeren en de offerte op te stellen. De cliënt doet dan de aanvraag met een volledig dossier en de juiste specificatie van de stoel. Er zijn een aanvullende aantal zaken nodig:

 • Een registratieformulier met daarin een zelfgeschreven motivatie van de aanvraag.
 • Een formulier waarin een arts-specialist de medische noodzaak van een dergelijke stoel aangeeft.
 • Medische verslagen van onderzoek en consulten. Zijn door cliënt vaak zelf te downloaden vanuit het EDP.

 

 

 

© 2011 - 2024 0182-554704 Prijzen excl. BTW | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel